KAN-therm: Põranda-, seina- või laeküte ja -jahutus: milline neist on tõhusaim viis kütteks ja milline jahutuseks?
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Põranda-, seina- või laeküte ja -jahutus: milline neist on tõhusaim viis kütteks ja milline jahutuseks?

Hoones optimaalse pinnakütte- ja jahutussüsteemi projekteerimiseks tuleb arvutada selle soojuskoormus vastavalt standardis EN12831 toodud juhendile. Arvutused saab teostada selleks ettenähtud professionaalses tarkvaraprogrammis KAN OZC. Arvutatud andmed on lähtepunktiks järgmistele sammudele pinnakütte- ja jahutussüsteemi täpsustamise ja projekteerimise tervikprotsessis.

Pinnakütte- ja jahutussüsteemi teostuse kavandamisel tuleb otsustada, millist funktsiooni süsteemi jaoks valitud vahesein täidab - kas küte või jahutus või mõlemad korraga? Miks see nii tähtis on? Sellepärast, et erinevad seinad koos nendesse paigaldatud pinnasüsteemidega erinevad vägagi oma soojuse või jahutuse ülekandeteguri väärtuse poolest. Pinna maksimaalne saavutatav kütte- või jahutusvõimsus sõltub selle teguri ja temperatuuride erinevusest siseõhu ja jahutava/kütva vaheseina vahel. Seda illustreerib järgmine võrrand:

qmax = α x ΔT, kus

qmax on vaheseina erisoojusmahutavus [W/m2]

α – soojuse ülekandetegur soojuse ülekandeks vaheseinalt [W/m2K]

ΔT – temperatuuride erinevus (absoluutväärtus) siseõhu ja vaheseina vahel

Lühidalt öeldes võib iga pinnakütte-/jahutussüsteem olla kas rohkem või vähem tõhus, sõltuvalt süsteemi asukohast hoonevaheseinas (kas põrand, sein või lagi) ja süsteemi tüübist (küte või jahutus).

Eelmainitud kokkuvõtte analüüs viib loogiliste järeldusteni:

Kui soovite hoonet ainult kütta, on kõige optimaalsem lahendus põrandaküte, sealjuures kõige ebatõhusam on laeküttesüsteem.

Kui soovite hoonet jahutada, on valik vastupidine - kõige optimaalsem lahendus on laesüsteem ja kõige ebatõhusam on põrandasüsteem. Seinasüsteemi soojusülekandetegur on konstantne, olenemata sellest, kas süsteemi kasutatakse kütteks või jahutuseks. Seepärast kasutataksegi väga sageli lahendust, et sama pind tagab kütte talvel ja jahutuse suvel.