Space

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit

EL projektid

Projekti kaasrahastab
Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Euroopa Liit

aruka arengu rakenduskava 2014–2020 raames.

Projekt viidi ellu osana

riikliku uurimis- ja arenduskeskuse korraldatud konkursist.

"fast path"
Leping nr POIR.01.01.01-00-0086/19-00

Ehituskasutuseks mõeldud, suurepärase mehaanilise ja keemilise vastupidavusega (sealhulgas vastupidavus söövitavatele ainetele, söövitavatele protsessidele, temperatuurile ja deformatsioonile) soojusenergia jaotamiseks ja muundamiseks ning veejaotuseks mõeldud tervikliku süsteemi ning patenditud tootmistehnoloogia väljatöötamine.

Projekti eesmärk on välja töötada uuenduslik, ehituskasutuseks sobiv süsteem soojusenergia jaotamiseks ja muundamiseks ning veejaotuseks.

Plaanitav tulemus on uuendusliku, turu vajadustele ja kliendiootustele vastava süsteemi kasutuselevõtt.

Projekti väärtus: 22 096 316,86 Poola zlotti

Euroopa Fondide panus: 8 942 196,60 Poola zlotti

“KAN Sp. z o.o. uurimis- ja arendusüksuste rajamine ning uurimis- ja arendustegevuse arendamine“

Projekt nr: RPPD.01.02.01-20-0062/16

Projekti on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, Podlaskie vojevoodkonna 2014–2020. a piirkondliku rakenduskava raames  I prioriteetne suund: Piirkonna majanduse potentsiaali ja konkurentsivõime tugevdamine Meede 1.2.1 Uurimis- ja arendustegevuse teadmussiirde, innovatsiooni, tehnoloogiate ja tulemuste turustatavuse ning ettevõtete uurimis- ja arendustegevuse toetamine.

Projekti eesmärk on suurendada KAN Sp. z o.o innovaatilisust ja konkurentsivõimet ning uurimis- ja arendustegevust uurimis- ja arendusrajatiste rajamise ning uurimis- ja arendustegevuse tulemuste rakendamise kaudu.

Plaanitud mõju on innovaatilise toote loomine ja kasutuselevõtmine: hoonete energiatõhus pindkütte- ja jahutussüsteem koos nutika energiavoo haldamissüsteemiga.

Projekti koguväärtus: 7 360 780,55 Poola zlotti

EL kaasrahastus: 2 688 689,86 Poola zlotti

Praegu osaleb KAN Sp. z o.o.  projektis, mida viib läbi Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

NÄITA ENNAST – Poola ehitustooted rahvusvahelisel areenil, 2. väljaanne

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

aruka arengu rakenduskava 2014–2020 raames

II prioriteetne suund: Uurimis- ja arendustegevuse keskkonna- ja äripotentsiaali toetamine

Meede 2.3: Innovatsiooni soodustavad teenused ettevõtetele

Alameede 2.3.3 Riiklike võtmeklastrite rahvusvahelistamine

Projekti põhieesmärk on hoogustada riiklikus võtmeklastris (RVK) tegutseva 40 ettevõtte rahvusvahelistumist kuni 30.06.2020, mille saavutamiseks korraldab koordineerija RVK ettevõtete vajadustele kohandatud, integreeritud ja terviklik rahvusvahelistamise programmi.

Konkreetsed eesmärgid:

 • RVK-sse kuuluvate ettevõtete teadmiste ja potentsiaali tugevdamine
 • RVK ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine rahvusvahelisel turul
 • RVK ettevõtete vahelise koostöö tugevdamine, algatades uusi ühisprojekte
 • RVK arendamine sellesse uusi ettevõtteid kaasates
 • ühisinvesteeringute algatamine, sealhulgas innovatsioonil põhinevate.

Projekti raames korraldab koordineerija klastriliikmete huvides:

 • 7 majandusväljasõitu, sealhulgas Singapuri, Araabia Ühendemiraatidesse, USA-sse ja Norrasse
 • 3 SKP eesmärkidele vastavalt valitud uutele turgudele pühendatud konverentsi
 • välisturgudele laienemisele suunatud majandusväljasõitudes osalevaid üksusi ettevalmistavaid seminare/koolitusi
 • 54 rahvusvahelist kaubandusmessi üritust
 • rahvusvahelistumisele pühendunud nõustamisteenuse.

Kohad, kus klastriüksused laienemise eesmärgil osalevad kaubandusmessidel/majandusväljasõitudel, on muu hulgas:

 • 1. Euroopa: Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Ukraina, Šveits, Valgevene, Madalmaad, Leedu, Belgia, Taani, Itaalia, Läti, Tšehhi Vabariik;
 • 2. Aasia: Venemaa, Hiina, Korea, India, Singapur;
 • 3. Skandinaavia: Norra, Rootsi;
 • 4. Araabia: Araabia Ühendemiraadid;
 • 5. Austraalia ja Okeaania: Austraalia;
 • 6. Põhja-Ameerika: USA, Kanada, Mehhiko.

Neid rahvusvahelistumise tegevusi täiendavad intensiivne turundus, sealhulgas RVK ühise, klastri täielikku tootevalikut sisaldava mitmekeelse reklaamkataloogi väljaandmine, veebikampaania ja ärikohtumised.

Klastri liikmed saavad enne iga reisi välja antavad sihtturujuhised, mis tutvustavad selle turu sotsiaalmajanduslikke tingimusi, seadusesätteid, maksueeskirju, ärisuhete sõlmimise tavasid ja poliitilisi tingimusi.

Projekti väärtus kõigile klastriliikmetele: 9 921 800,00 Poola zlotti

Kaasrahastus kõigile klastriliikmetele: 6 701 550,00 Poola zlotti

Alates 14. veebruarist 2013 on KAN  Sp. z o.o. läbi viinud projekti „KAN-i innovaatilisuse tõus tänu uurimis- ja arendusosakonna laienemisele“ Podlaskie vojevoodkonna piirkondliku rakenduskava 2007–2013 raames; I prioriteetne suund: suurendada piirkonnas innovaatilisust ja toetust ettevõtlusele; Meede 1.1 Tingimuste loomine innovaatilisuse arenguks.

Küpsiste seaded

Kasutame küpsiseid, et pakkuda erinevaid teenuseid, neid jätkuvalt täiustada, kuvada meie veebilehel teie huvidele vastavaid reklaame ning pakkuda sotsiaalmeedia funktsioone. Mõned küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks õigesti ning et saaksite selle funktsioone kasutada. Teie nõusolekul kasutame ka analüüsiküpsiseid, et oma veebilehte täiustada ning turundusküpsiseid, et kuvada oma veebilehel reklaame ja muud sisu. Lähemalt küpsistest ja sellest, kuidas neid kasutame.
Kui klõpsate „Nõustun kõigiga“, nõustute kõigi küpsiste kasutamisega. Kui klõpsate „Kohanda küpsiste seadeid“, saate valida, milliste küpsistega nõustute. Saate igal ajal oma küpsisteseadeid muuta või oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiste seaded

See tööriist aitab valida ja välja lülitada sellel veebilehel kasutatavaid märgendeid/jälgijaid/analüüsiriistu.