KAN-therm: Juhised pinnakütte-/jahutussüsteemide täpsustamiseks ja projekteerimiseks
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Juhised pinnakütte-/jahutussüsteemide täpsustamiseks ja projekteerimiseks

Üksikasjalikud juhised ja arvutusmeetodid pinnakütte projekteerimiseks on sätestatud standardis EN1264 „Veepõhised pinnakütte- ja jahutussüsteemid“.

Pinnaküte ja pinnajahutus on madaltemperatuuri süsteemid. Küttesüsteemide jaoks sätestab dokument EN1264, et seda varustava soojendusvee maksimumtemperatuur ei saa olla kõrgem kui 60 °C (projekteeritud välistemperatuuri jaoks) ja optimaalne temperatuurilangus küttespiraalides on 10 °C (lubatud vahemik on 5-15 °C).

Pinnajahutussüsteemide jaoks sätestab dokument EN1264, et seda varustava jahutusvee miinimumtemperatuur on projekteeritud veetemperatuuri tulemusest 5 °C võrra suurem (lubatud vahemik 5-10 °C) ning pinnajahutuse lubatud temperatuur ei tohi olla rohkem kui 6 °C võrra madalam kui siseõhu temperatuur (kaitseks kondensatsiooni tekkimise eest).

Seega võivad veevarustuse keskmised parameetrid põrandakütte puhul olla järgmised:

55°C/45°C; 50°C/40°C; 45°C/35°C; 40°C/30°C; 35°C/30°C.

Pinnajahutussüsteemi tüüpilised parameetrid võnguvad järgmiste väärtuste piires: 22°C/17°C; 20°C/15°C; 17°C/12°C.

Ehitiste järjest paranev soojusisolatsioon ja heitõhust soojust taastavate ventilatsioonisüsteemide kasutamine tähendab, et ehitiste soojuskoormused vähenevad veelgi. Selle tulemusena saab küttesüsteeme kasutada järjest madalamate parameetrite puhul. Sellel põhjusel tuleb süsteemi veevarustuse parameetrid määratleda juhtumipõhiselt süsteemi projekteerija poolt, kes arvestab kõnealuse hoone ehituslike üksikasjadega, aga ka süsteemi tüübi ja kütteallikaga. Oluline on pidada meeles, et kogu süsteemi juurde- ja tagasivoolu temperatuurid oleksid määratletud selle ruumi jaoks, kus konkreetne kütte- või jahutusvajadus on suurim.

Väga oluline küsimus pinnaküttesüsteemide puhul on saavutatav maksimumtemperatuur, mis võimaldab neid kasutada soojusmugavuse tagamiseks. On määratud kindlaks, et füsioloogiliselt kõige kasulikum pinnatemperatuur põrandakütte puhul on ligikaudu 26°C. Juhuks, kui põrandaküttesüsteemi soojuskasutus on sellise pinnatemperatuuri juures ebapiisav, pakub standard EN1264 välja järgmised kasutatavad maksimumtemperatuurid:

Põrandaküte

Seinaküttesüsteem

Laeküttesüsteem

29 °C eluruumides

40°C

35°C

33 °C vannitubades  

 

35 °C piirialadel (ϑi = 20 °C)

 

 

Vastavus antud pinnatemperatuuri maksimumväärtustele piirab põrandamaterjali soojuskasutust piirväärtustega qmax 100 W/m2 eluruumide ja vannitubade jaoks ning 175 W/m2 piirialade jaoks (eeldatavat projekteeritavat sisetemperatuuri arvestades). Seinte ja lagede korral on need piirväärtused vastavalt qmax 160 W/m² ja 98 W/m².

Pinnajahutuse puhul tuleb pinna miinimumtemperatuur määratleda juhtumipõhiselt vastavalt eeldatavatele kliimatingimustele, et ennetada kondensatsiooni tekkimist. Sellel eesmärgil kasutatakse Mollier´i diagrammi.

Selleks, et vältida suurt voolutakistust soojuskeskkonna liigselt pikkade toruahelate tõttu ja ennetada kogu süsteemi ebaõiget toimimist, tuleb pöörata tähelepanu küttekontuuri maksimumpikkusele, mis sõltub kasutatava torustiku läbimõõdust:

8 x 1 mm – 40 m, 12 x 2 mm – 80 m, 14 x 2 mm – 100 m, 16 x 2 mm – 120 m, 18 x 2 mm – 150 m, 20 x 2 mm – 180 m, 25 x 2,5 mm – 200 m.