KAN-therm: Pinnakütte/jahutussüsteemide struktuur
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Pinnakütte/jahutussüsteemide struktuur

Pinnakütte-/jahutussüsteeme saab paigaldada kas märg- või kuivmeetodil. Märgmeetodit soovitatakse müüritisega vaheseinte jaoks. Kuivmeetodit soovitatakse kergete puitstruktuuride (nagu näiteks karkassvaheseinad) või siseruumide renoveerimise puhul.

Euroopa standard EN1264 määrab ära pinnakütte kolm põhilist ehitustüüpi: A, B ja C.

A-tüüpi ehituse korral paigutatakse kütte- ja jahutustorud kas otse soojusisolatsioonile või eraldatakse sellest tasanduskihiga. Selle ehitustüübi puhul esineb kolm alamtüüpi, mis olenevad süsteemi torustiku ja soojusisolatsiooni vahelisest kaugusest. A1 – torud on kinnitatud 0 mm kuni 5 mm kaugusele isolatsioonist; A2 – torud on kinnitatud 5 mm kuni 15 mm kaugusele isolatsioonist ja A3 – torud on kinnitatud isolatsioonist kaugemale kui 15 mm. A-tüüpi küttesüsteem teostatakse ainult märgmeetodil.

B-tüüpi ehitus hõlmab kütte- või jahutustorude paigaldamist soojusisolatsiooni ülaossa. Sellise ehitustüübi korral saab köetava pinna paigaldada kuivmeetodiga, kus tavapärase kohapeal valatud tasanduskihi saab asendada selleks ettenähtud monteeritavate paneelidega (kuivad alusplaadid).

C-tüüpi ehitus, mis on praktikas kõige vähemkasutatud, võimaldab paigaldada kütte-/jahutustorud tasanduskihi sisse, mille kohal on eralduskiht, nagu näiteks kahekordne PE-foolium, millele järgneb veel üks tasanduskiht (kohapeal valatav või kuivad plaadid).