KAN-therm: Laadige alla InoxFlow kollektoreid sisaldav versiooniuuendus KAN SET 7.2!
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Laadige alla InoxFlow kollektoreid sisaldav versiooniuuendus KAN SET 7.2!

 

KAN SET tarkvara uus versioon tuleb turule suure pauguga!

Programm KAN SET on mitmekülgne projekteerimist toetav töövahend, mis sisaldab ringlusega külma- ja soojaveesüsteemide ning keskkütte- ja jahutussüsteemide arvutusi.

Tarkvarasse KAN SET 7.2 on lisatud põrandaküttemooduli seitse revolutsiooniliselt uut funktsiooni ja muid täiustusi.

Ja seda kõike selleks, et muuta tehnosüsteemide projekteerimine veelgi funktsionaalsemaks ja lühendada projektide lõpuleviimiseks vajalikku aega nii palju kui võimalik.

 

Allpool tutvustame uue tarkvaraversiooniga pakutavaid projekteerimisprotsessi optimeerimise võimalusi.

 

KAN SET 7.2 UUED FUNKTSIOONID


Täiesti uus uuenduslik meetod tõhusaks kiirgusküttepinna arvutamiseks.

See funktsioon võimaldab automaatselt vältida ristühendustega torusid ja kollektoreid ning muid fikseeritud elemente.

Tänu sellele kasulikule funktsioonile ei ole vaja kiirguskütteväljade kuju käsitsi korrigeerida.

See muudatus on kasulik eelkõige juhul, kui muudetakse paigalduselementide paigutust põrandakütteradiaatoriga hõivatud alal.

 

 

Kiirguskütteväljade kuju muutmise täiustused.

Tarkvara võimaldab varem projekteeritud pinnaradiaatorite kuju kiiret muutmist. Radiaatoriväljade vertikaalseks, horisontaalseks või polüjoone abil lõikamiseks on saadaval kasulikud funktsioonid. Võimalik on ühendada ka mitmeid elemente ning lisada kursori asukohta käänukohti või neid sealt eemaldada.


 

 

 

 

 

 

 

Võimalus valida küttekontuuri joonistamise suunda ja torude paigutamise viisi nõgusatesse nurkadesse.

Spiraalse põrandaküttekontuuri saab nüüd projekteerida nii päri- kui ka vastupäeva suunas. Võimalik on ka muuta süsteemi kuju, kasutades torustike joonistamise viisi, mille korral välditakse nõgusaid nurki.

 

 

 

 
 

Spiraali käsitsi joonistamisel abijoonte näitamise funktsioon.

 

Küttekontuuri torustike käsitsi jaotamine on nüüd palju mugavam tänu abijoontele, mis kuvatakse torustiku automaatse genereerimise funktsiooni väljalülitamise korral.

Abijooned paiknevad nii, et nende vahekaugused vastavad torude õigele vahekaugusele ka servapiirkondades.

 

 

 

Kütteväljade mugav sisestamine kursori asukoha ümber.

 

KAN SET 7.2 uues versioonis saab kütteväljasid ühe klõpsuga sisestada seintega ümbritsetud aladele (sarnaselt ruumi- ja põrandatsoonidele).

Kui ruumis on veel üks kütteväli, siis lisab programm köetava pinna nutikalt ainult järelejäänud tühjale kohale.

 

Ühendamata kütteväljade hoiatus.
 

Ühendamata põrandakütteradiaatorid on tähistatud teistsuguse värviga kui ühendatud radiaatorid.

See funktsioon hõlbustab eelkõige keeruliste projektide korral oluliselt joonistes orienteerumist ja vigade leidmist.

 

 

 
 

 

Segamisrühmade skeemide ulatuse laiendamine.

 

Töömugavuse tagamiseks oleme kasutusele võtnud KAN-therm süsteemi eelseatud segamissõlmed ja pumbarühmad.

Komponendid on mugavalt märgistatud kataloogikoodidega, mis lihtsustab toodete identifitseerimist.

 

Kollektorite andmebaasi täiendati KAN-thermi tootevaliku uusimate toodete – InoxFlow kollektoritega.

InoxFlow kollektorite tooteseeria ning seega kollektorite otstarbe ja seadmestiku identifitseerimise hõlbustamiseks on võetud kasutusele uus märgistussüsteem. Esimene täht selgitab rakendust, teine kirjeldab ülemise kollektori varustust, kolmas kirjeldab alumise kollektori varustust ja viimane täht tähistab lisavarustust.

 

 

MUUD KASULIKUD TÄIUSTUSED

  • Mitmekülgne graafiline redaktor.
  • Ajakohastatud graafikamoodul tagab suurema jõudluse graafika kuvamisel.
  • Pilt-pildis-funktsioon võimaldab lisada mistahes joonise fragmente muudele joonistele.
  • DWG-joonise laadimise funktsioon võimaldab redaktorisse lisada hoone alustarindi osasid.
  • Jooniste parem loetavus tänu asjakohasele seinavärvide valikule ja redaktori tööriistadele.
  • Projekteerimisprotsessi täiustused.