KAN-therm: KAN SET 7.3 – Uued funktsioonid teie käsutuses!
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN SET 7.3 – Uued funktsioonid teie käsutuses!

Meil on suur rõõm teatada, et KAN SET 7.3 uus ingliskeelne versioon on juba saadaval ning meie veebilehel teie käsutuses.

KAN SET 7.3 – TUTVUGE UUTE FUNKTSIOONIDEGA 

⟹ Kiired soojusarvutused

See funktsioon võimaldab arvutada tubade soojuskoormust lihtsustatud viisil, lähtudes tubade mõningatest põhiandmetest.

 Elementide kiire valik, ilma et oleks vaja joonistada kogu paigaldust

Kiireid arvutusi tehes valib programm radiaatorite võimsuse ja toruläbimõõdud, isegi kui me ei lisa soojusallikat. Üldandmetes märgitud vaikeväärtustest järeldab see eraldi parameetrid radiaatoritega paigaldiste jaoks, põrandakütte jaoks ning tulemusena koostatud joonisele paigutab programm ka soojusallika.

⟹ Võimalus lisada joonisele põrandakütte kontseptsioon

Põrandakütte kiirkalkulaatori arvutustes saab määratud ahelate arvu otse plaanivaadetele üle kanda.

⟹ Lihtsustatud ühendusmarsruutide automaatne genereerimine

Pärast kollektori ja üksikute vastuvõtjate valimist genereerib programm automaatselt lihtsustatud ühendused.

⟹ Uute tippude lisamine

See funktsioon võimaldab muuta kõveratena tõmmatud joonte kuju – saate lisada uue tipu kuhu tahes ning seda liigutada, et anda sellele soovitud kuju.

⟹ Ühendusmarsruudi muutmine torupaariks

Programm võimaldab muuta ühendusmarsruut torupaariks, s.t toitetoruks ja tagasivoolutoruks.

⟹ Konstruktsioonibaaside lihtsustamine

Programmi uuendatud versioon võimaldab mugavalt muuta ja lihtsustada jpg- või pdf-vormingus imporditud konstruktsioonibaase – nii on tagatud jooniste sujuv ülekandmine ning erinevate kihtide ja/või korruste vahel lülitumine.

⟹ Materjalide spetsifikatsiooni uus väljatrükk

Programmi graafilist kujundust on muudetud, nüüd on materjalide spetsifikatsioon selgem. Lisaks genereeritakse kokkuvõte kõigi seadmetega. Selles kokkuvõttes saame määrata filtrid, mis võimaldavad kuvada ainult kõige vajalikumad elemendid.

⟹ Valimata elementide kuvamine

Pärast saadud joonisel kiirete arvutuste tegemist saate sisse lülitada valiku, mis võimaldab märkida need elemendid, mida pole valitud.

 Põhjalikud tabelisildid

Kollektori tabelisildil saate vaadata järgmist lisainfot:

  • kollektori sümbol koos infoga väljundite arvu kohta
  • joonis, kus see paikneb
  • kollektorkapid
  • tootja

 Võimalus joonestada torusid kollektoritest vastuvõtjateni kaarte ja mitmikjoontena

Kasutaja saab joonte tõmbamise meetodi eraldi valida.

⟹ Ühendusvigade kuvamine hüüumärkide kujul

Programm diagnoosib pidevalt joonisele lisatud elemente — kui toru ei ole vastuvõtja või muu paigalduselemendiga ühendatud, ilmub hüüumärk, mis juhib tähelepanu ühenduse puudumisele.

⟹ Põrandakütte kiirarvutuste analüsaatori veergude vormindamine

Kasutaja saab kuvatavad veerud ükshaaval valida.

 Torumarsruutide joonestamine jaoturist vastuvõtjani

Keskküttesüsteemi torude marsruudid saab kasutaja luua ükshaaval — pärast marsruudi joonistamist saab selle jagada torupaariks.

⟹ Võimalus muuta toruplokk kõverjoonteks (või vastupidi)

Programm võimaldab plokkidena joonistatud torupaari muuta kõverateks. Torupaare saab omavahel ühendada ning näiteks saab neid kasutada soojusallika ühendamiseks vastuvõtjaga. Kui muuta plokid kõverjoonteks, saab kõverjoone abil ühendada kollektori vastuvõtjaga. Kõverana joonistatud joont ei ühendata kummagagi – ei kõverjoonega ega plokiga.

Kui joonistame ühendused jaoturist vastuvõtjateni, nt plokkidena, siis valides parema hiirenupuga jaoturi, saame valida käsu, mis võimaldab kõik ühendused muuta kõverjoonteks. Seda käsku saame rakendada ka kõverjooni plokkideks teisendades. Need muudatused kehtivad nii üksikutele torudele kui ka torupaaridele.

 

⟹ Torude joondamine seinte järgi

Võimalus määrata joonistatud toru kaugus seinast.

⟹ Virtuaalsete ühenduste peitmine

Pärast kiirete arvutuste tegemist ja nende põhjal saadud joonisele lülitumist saate ükshaaval lubada või keelata kuvatud virtuaalsed ühenduspunktid.

Kataloogiandmete uus ilme

Kataloogiandmete graafiline kujundus on nüüd tänapäevasem ning võimaldab elemente lihtsamalt kuvada. Seadmete loetelu on palju selgem, nii leiate vajalikud seadmed kiiresti.

Rohkem infot saate KAN SET 7.3 videojuhendist: