KAN-therm: Põhirõhk on kvaliteedil
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Põhirõhk on kvaliteedil

Püüdes oma klientide vajadusi täielikult rahuldada ning KAN-thermi süsteemi moderniseerida ja edasi arendada, tagame me nii teenusele kui ka meie poolt tarnitavatele toodetele kõigeima kvaliteeditaseme.

 

KAN-thermi süsteemid: Push, Press, PP Green ning Inox on sertifitseeritud Saksamaa gaasi- ja veevaldkonna tehnilis-teadusliku ühenduse (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – DVGW) poolt, mis tagab ühiskonna maagaasi ja värske veega varustamise kõrgeima ohutuse ja kvaliteedi. Oluline on, et need sertifikaadid ei puuduta mitte ainult üksikuid elemente, vaid ka süsteeme.

DVGW on sõltumatu ja erapooletu tööstuse sertifitseerija peakorteriga Bonnis ja töötanud alates 1859. aastast. Gaasi- ja veevarustuse ohutuse ja usaldusväärsuse tehniliste eeskirjade loomisega aitab see kujundada Saksamaa ja Euroopa energia- ja veevarustustööstuse tulevikku. DVGW-sertifitseeritud tooteid usaldatakse ja tunnustatakse kõikjal Euroopas ja ka väljaspool seda. DVGW kvaliteedimärk näitab, et toode vastab kõikides ELi liikmesriikides kehtivatele ohutusnõuetele, ja dokumenteerib, et selle kvaliteedinäitajad ületavad minimaalseid ohutusnõudeid. Seega oleme uhked, et KAN-thermi toodete kvaliteet on omaks võetud ning tunnustatud.

 

Lisaks said KAN-thermi tooted, mis on valmistatud PP-R-st (KAN-thermi PP-süsteem ja KAN-thermi PP-Green-süsteem), hiljuti positiivse arvamuse ka CSTB-lt – Prantsusmaa ehitusalaselt teadus- ja tehnikakeskuselt (Center Scientifique et Technique du bâtiment). Selle tulemusena on need süsteemid saanud prantsuse QB-sertifikaadi, varem CSTBat, mis käsitleb kasutamist külma ja kuuma vee seadmetes ning madala temperatuuriga küttesüsteemides.

 

KAN-thermi toodangu ja ettevõtte muu tegevuse suhtes kohaldatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001: 2015, mille on kinnitanud tuntud Lloyd's Register Quality Assurance Limited. Toodangu üle teostab ranget järelevalvet ettevõte labor ning lisaks testitakse tooteid ka välistes laborites.

Tootjana on meie eesmärgiks pakkuda ohutuid ja tehnoloogiliselt veatuid tooteid ja seadmeid. Meil on hea meel, et nende kvaliteeti on tunnustatud ja see vastab sõltumatute, erapooletute ja üldiselt tunnustatud ühingute nõudmistele.

Vaadake videot meie ettevõtte laborist, et näha, kuidas see praktikas toimib.