KAN-therm: Ühiskondlikud hooned
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Ühiskondlikud hooned

Ühiskondlikud hooned kujutavad endast suurt väljakutset torupaigaldiste osas, mis on tihti ulatuslikud ja tehniliselt komplitseeritud. Kütte- ja jahutussüsteemid, pinnaküte, tulekustutussüsteemid ja ebatüüpilised veevarustussüsteemid, mis koosnevad KAN-therm süsteemide torudest ja liitmikest, õigustavad end suurepäraselt paljudel prestiižikatel administratiivobjektidel, haiglates, teatrites, spordiobjektidel, hotellides ja büroohoonetes.