KAN-therm: Kvaliteet inimestele ja keskkonnale
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kvaliteet inimestele ja keskkonnale

KAN tooteid toodetakse juba üle 25 aasta. Selle aja jooksul töötati välja kõrgeid standarte, mis puudutavad tootmist ja toodete kvaliteeti ja nende mõju looduskeskkonnale.

Tootmine toimub tehase kaasaegse varustusega uurimislabori range järelvalve all. Toodetud elemente kontrollitakse ka väliste laboratooriumite poolt. Tootmine, nagu kogu ettevõtte tegevus, toimub kooskõlas kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001: 2015 nõuetega, mida kinnitab tunnustatud asutuse - Lloyd's Register Quality Assurance Limited – poolt omistatud sertifikaat.

KAN-therm süsteemid võimaldavad ökoloogiliste standardite nõuete täitmist kaasaegses ehituses, kooskõlas energiasäästlikkust ja ehituse keskkonnale avaldavat mõju hindavate süsteemide tingimustega. KAN toetab keskkonnasäästliku, ökoloogilise ehituse ideedele vastavaid konstruktsioonilisi ja materjalilahendusi. KAN-therm torusüsteemide kasutamine võib vähendada hoone veekulu, võimaldab optimeerida energia kasutamist ja võib avaldada mõju ka soojusmugavuse parandamisele ruumides.

Kindlustab ühtlasi tervisliku, püsiva kvaliteediga joogiveega varustamise. Samal ajal kindlustab KAN tervisliku, kõrge kvaliteediga joogivee varustamist.

Nende investorite jaoks, kellele on lähedased keskkonnasäästliku ehituse ideed, tähendab KAN-therm torusüsteemide valik nende hoonete ökoloogiliste väärtuste tõstmist!

Investoritel, kellel keskkonnasäästlikud ehitusmeetmed on eeliseks,  valivad KAN-therm torusüsteeme, et tõsta objektide ökoloogilist väärtust!