KAN-therm: Kasutage KAN-therm InoxFlow’d maksimaalselt!Kasutage KAN-therm InoxFlow’d maksimaalselt!

 

Kahtlemata on kollektor soojuskandja või külmaaine teisaldamise süsteemis väga oluline komponent. Seda kasutatakse nii radiaatoritega küttesüsteemides, pinnakütte või -jahutuse süsteemides (põranda-, seina- ja laeküte või -jahutus) kui ka sooja ja külma tarbevee süsteemides. Sel aastal KAN-therm tutvustab 30-aastase kogemuse põhjal välja töötatud täiesti uut kollektorite seeriat, mis põhineb roostevabast terasest (mark 1.4301) profiilidel.
 

Tutvustame uhkusega KAN-therm InoxFlow’d.

Uus tootmistehnoloogia ja messingkonstruktsiooniga võrreldes suurema siseläbimõõdu ja väiksema seinapaksusega roostevabast terasest profiilide kasutuselevõtmine peaaegu kahekordistas KAN-therm InoxFlow kollektorite vooluhulka mehaanilist tugevust vähendamata.

 

 

Kasutage KAN-therm InoxFlow ainulaadset potentsiaali maksimaalselt
 

Suurem vooluhulk

Tänu kvaliteetse roostevaba terase kasutamisele on disain viimistletum ja kollektoriprofiilide läbimõõt suurem: kuni 1¼"! Võrreldes turul pakutavate messingprofiilidest kollektoritega on KAN-therm InoxFlow profiili kasulik ristlõikepindala üle 1,5 korra suurem. Seetõttu võimaldavad KAN-therm InoxFlow kollektorid rakendada suuremat vooluhulka ja tagatud on piisav läbilaskevõime.

 

Graph 1 Kollektorit läbiv maksimaalne vooluhulk

 

Tervishoid

Võrreldes messingiga tähendab roostevaba teras ka suuremat vastupidavust vees lahustunud kloriidioonidele ja välditud on ebasoovitavate ainete (nt plii) tarbevette ülekandumise võimalus madala kvaliteediga metallisulamitest. Nii on tagatud parem hügieen ja ohutus.

 

 

 

Nüüdisaegne disain

Disain ei keskendu ainult esteetilisusele, vaid ka funktsionaalsusele ja praktilisusele. Seda silmas pidades võtsime kasutusele mõned kasulikud lahendused.

Paigaldamisvigu aitavad vältida sildid klambritel ja neile märgitud soojusallika ühendamisviis.

Spetsiaalselt välja töötatud vibratsiooni summutava funktsiooniga elastomeer- sisedetailiga plastklambrid tagavad, et meie kollektorid ei häiri ka kõige tundlikumaid kõrvu.

 

 

Profiilide lasermärgistus

KAN-thermi logo on toote ehtsuse ja parima kvaliteedi tagatis.

 

Ruumi selge identifitseerimine

Kollektori kontuuride numbrid on profiilile laseriga märgitud ja komplekti kuuluv kleepsilt võimaldab üksikuid ruume täiendavalt kirjeldada. Selle sildi saab kergesti kinnitada kapi siseküljele.

 

Kate

Lisavarustusse kuulub nüüdisaegne elegantne kattepaneel, mis organiseerib ja kaitseb kollektori kõiki ühendusdetaile, eelkõige juhtimisautomaatika elektriühendusi.

 

Kõikide KAN-therm InoxFlow kollektorite korral on profiili garantiiaeg 10 aastat ning juhtseadiste, automaatikakomponentide ja ringluspumba garantiiaeg 2 aastat.

 

 

 

Täielik komplekt kõikide rakenduste jaoks

Uute KAN-therm InoxFlow kollektorite suur valik katab 100% praeguste messingkonstruktsioonide variantidest ja asendab need edaspidi KAN-thermi pakkumustes.

Iga seeria ning selle eesmärgi ja varustuse lihtsaks tuvastamiseks võtame kasutusele kollektorite uue tähtedega tähistamise süsteemi. Esimene täht selgitab rakendust, teine kirjeldab ülemise kollektori varustust, kolmas kirjeldab alumise kollektori varustust ja viimane täht tähistab lisavarustust.

 


 

R - kütte- ja tarbevee kollektorid

Seeria RBB KAN-therm InoxFlow kollektor (foto 1) on ilma nipliteta põhiversioon, ½” sisekeermega väljavooluliitmikega ja ½” sisekeermega avaga kollektoriprofiili ülapinnal näiteks õhueraldi kinnitamiseks. Seeria RNN on teistsuguse konstruktsiooniga (foto 2): eraldi kontuurid on varustatud  G ¾" niplitega ja  kollektoriprofiili ülapinnal on ½” sisekeermega ava. KAN-therm InoxFlow kollektori kolmas variant on seeria RVV (foto 3), mille kõik kontuurid on varustatud G ¾" niplite ja sulgeventiilidega. Tänu sellele konstruktsioonile saab igas konkreetses radiaatoris voolu täielikult sulgeda ilma kogu küttesüsteemi seiskamata.

 

Kõik need kollektorid on varustatud 1“ sisekeermega liitmikuga kütte põhikontuuriga ühendamise jaoks.

Foto 1. Seeria RBB: ½" sisekeermega väljavooluliitmikega kollektorid
Foto 2. Seeria RNN: ¾" niplitega kollektorid
Foto 3. Seeria RVV: ¾" niplite ja sulgeventiilidega kollektorid

 

U – kollektorid pinnakütte/-jahutuse jaoks (põrandal, seinas või laes)

KAN-therm InoxFlow ulatuslik tootevalik hõlmab nii lihtkollektoreid kui integreeritud segamissõlmega kollektoreid. Olenevalt varustusest pakume erinevaid variante. Allpool on igat seeriat üksikasjalikult kirjeldatud.

KAN-therm InoxFlow kollektoreid saab kasutada ka pinnakütte või -jahutussüsteemides, mille antifriisisegu glükoolisisaldus on 50%. Töökindlate vooluhulgamõõturite kasutamine võimaldab vooluhulka täpselt reguleerida üksikute kontuuride kaudu.
 

KAN-therm InoxFlow segamissõlmeta kollektorid

KAN-therm InoxFlow segamissõlmeta kollektorite hulgas on ühtlustusventiilide ja vooluhulgamõõturitega konstruktsioonilahendused ning kõikidest nendest konstruktsioonilahendustest on saadaval kolm mudelit.

 

V - ühtlustusventiilidega kollektorid

Seeria UVN (foto 4) on põhiversioon, mis on varustatud ainult süsteemi hüdrauliliseks reguleerimiseks ettenähtud ühtlustusventiilidega. Selle konstruktsiooni laiendatud versioon on seeria UVS (foto 5): ühtlustusventiilide ja servomootoriga ventiilidega kollektor. Seeria UVST (foto 6) sisaldab ühtlustusventiile, servomootoritega ventiile, samuti tühjendus- ja õhueraldiüksust ning korke, mis on paigaldatud kollektoriprofiilide paremale küljele.

Ühtlustusventiilidega kollektoritel on ventiili seadete muutmiseks vaja kasutada kuuskantvõtit. See on suurepärane võimalus kommunaalteenust pakkuvate ettevõtete jaoks, sest seal on süsteemi vaja maksimaalselt kaitsta volitamata sekkumise eest.

Nende kollektorite kõik väljavooluliitmikud on varustatud G¾" niplitega ja põhikontuuriga ühendamise jaoks on 1“ sisekeermega liitmik.

Foto 4. Seeria UVN: ühtlustusventiilidega kollektorid
Foto 5. Seeria UVS: ühtlustusventiilide ja servomootoriga ventiilidega kollektorid
Foto 6. Seeria UVST: ühtlustusventiilide, servomootoriga ventiilide ja õhueraldiüksusega kollektorid

 

F – vooluhulgamõõturitega kollektorid

Need on kõige populaarsemad variandid turul. KAN-therm InoxFlow kollektorite tootmisel kasutatavad vooluhulgamõõturid võimaldavad vooluhulga täpset seadmist vahemikus 0–2,5 l/min.

Vooluhulgamõõturitega kollektorite standardse tehasekooste korral on vooluhulgamõõturid suunatud allapoole. See väldib mehaanilisi kahjustusi transportimisel. Profiil on konstrueeritud nii, et KAN-therm InoxFlow kollektori paigaldamisel ei ole vaja kollektorit täielikult klambrite küljest lahti keerata. Kollektoriprofiili tuleb lihtsalt teljel pöörata nii, et vooluhulgamõõturid on õiges asendis. See on kiire ja töökindel lahendus.

Pakume 3 mudelit: seeria UFN (foto 7) on ainult vooluhulgamõõturitega põhiversioon, täiuslikum seeria UFS (foto 8) on vooluhulgamõõturite ja servomootoriga ventiilidega ning kõige paremini varustatud seeria UFST (foto 9) on vooluhulgamõõturite, servomootoriga ventiilide, tühjendus- ja õhueraldiüksuse ning kollektori paremale küljele kinnitatud korkidega.

Nende kollektorite kõik väljavooluliitmikud on varustatud G¾" niplitega ja põhikontuuriga ühendamise jaoks on 1“ sisekeermega liitmik.

 

Foto 7. Seeria UFN: vooluhulgamõõturitega kollektorid
Foto 8. Seeria UFS: vooluhulgamõõturite ja servomootoriga ventiilidega kollektorid
Foto 9. Seeria UFST: vooluhulgamõõturite, servomootoriga ventiilide ja õhueraldiüksusega kollektorid

 

U…P – sisseehitatud segamissõlmega kollektorid

Seda tüüpi kahefunktsioonilised kollektorid on väga populaarne lahendus segapaigaldiste korral, s.t. traditsioonilise radiaatoritega süsteemi kombinatsiooni korral põranda-, seina- või lae- (madala temperatuuriga) kiirgusküttesüsteemiga.

Nende konstruktsioonide seeria USVP (foto 10) on varustatud ühtlustusventiilidega ja seeria USFP (foto 11) vooluhulgamõõturitega. Mõlema seeria standardvarustuses on G¾" niplid kõikidel väljavooluliitmikel, servomootoriga ventiilid, tühjendusventiil ja õhueraldiüksus ning pumbaga segamissõlm. Põhikontuuriga ühendamiseks on ½” sisekeermega liitmik.

 

Foto 10. Seeria USVP: ühtlustusventiilide, servomootoriga ventiilide ja segamissõlmega (pump Wilo Para 25/6) kollektorid
Foto 11. Seeria USFP: vooluhulgamõõturite, servomootoriga ventiilide ja segamissõlmega (pump Wilo Para 25/6) kollektorid

 

Voldik
 
KAN-therm InoxFlow kasutusjuhendid
         
 
         
  Seeria UVN UFN UVS UFS   UVST UFST UFST max