KAN-therm: Tehnoloogilised ja tööstuslikud torusüsteemid
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Tehnoloogilised ja tööstuslikud torusüsteemid

KAN-therm torusüsteemid on ette nähtud eelkõige tüüpiliste tarbevee- ja küttesüsteemide ehitamiseks. Ent tänu torude ja liitmike materjalide vastupidavusele ja kõrgele kvaliteedile ja liitmistehnika töökindlusele ja kiirusele võib neid edukalt kasutada ka tehnoloogilisteks rakendusteks, alates külmutuspaigaldistest läbi suruõhusüsteemide ja lõpetades tööstuspaigaldistega.

Erinevalt standardsetest rakendusaladest (selliste süsteemide puhul on tööparameetrid määratletud vastavate normidega) võivad tehnoloogiliste paigaldiste korral ette tulla mitmesugused, ebatüüpilised töötingimused. Meediate erinevuse, nende keemilise koostise erinevuse, tihti äärmuslike temperatuuride ja rõhkude tõttu nõuab igakordne KAN-therm torude ja liitmike kasutamine selliste süsteemide korral individuaalset lähenemist.

KAN-therm süsteemide kasutamise võimalus paigaldistes*

Süsteemi nimetus KAN-therm
Push Platinum
KAN-therm
Push
KAN-therm
ultraultraPRESS
KAN-therm
PP
KAN-therm
Steel
KAN-therm
Inox
Läbimõõtude vahemik  [mm] 14-32 12-32 16-63 16-110 12-108 15-168,3
tarbevee

kütte (4 ja 5 klass)

veeauru
tehnoloogilise soojuse
solaarsete
jahutus

suruõhu

tehniliste gaaside
tehniliste õlide
tööstus
balneoloogilised

* Sellel tabelil on eranditult orienteeruv iseloom.

 Standardsed kasutusalad

 Võimalik kasutamine – kontrolli tingimusi!

Iga ebatüüpilise lahenduse juures tuleb kontrollida KAN-therm elementide kasutamistingimusi, kasutades tehnilis-informatsioonilist materjali ja KAN Tehnilise Osakonna arvamust. Nende tingimuste täpsustamisel ja süsteemi kasulikkuse kohta tõhusa hinnangu saamisel tuleb abiks päringuvorm, mis puudutab süsteemi elementide vastupidavust, arvestades sellise süsteemi põhilisi tööparameetreid. Saadetud andmete põhjal võib kiiresti ja edukalt algatada süsteemi sobivuse aktsepteerimise protseduuri konkreetse paigaldise jaoks.