KAN-therm: Kütte- ja jahutussüsteemid
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kütte- ja jahutussüsteemid

Süsteem KAN-therm pakub veega radiaatorkütte puhul mitmeid tehnilisi lahendusi erinevate torupaigaldiste näol, mis erinevad torude ja liitmike materjalide ja nende ühendusviiside poolest. Tänu mitmesugustele lahendustele on võimalik iga küttesüsteemi realiseerimine:

  • ühepere- ja mitmepere  elamuehituses ja ühiskondlike ja tööstushoonete puhul,
  • süsteemide (kütte- ja jahutussüsteemid) erinevate tööparameetrite korral,
  • nii magistraalide kui püstikute ja jaotustorude realiseerimiseks,
  • avatud ja suletud küttesüsteemide puhul, erinevate jaotussüsteemide korral (kollektoriga, kolmiksüsteemid, segatud),
  • uutele ja moderniseeritud süsteemidele (vahetused),
  • eirnevate radiaatorite ühendusviisidele.

Olenevalt torusüsteemi liigist, tööparameetritest, soojusallika liigist ja objekti konstruktsioonist ja iseloomust võib küttesüsteemi monteerimiseks kasutada:

Vaata, millist KAN-therm torusüsteemi võid kasutada oma küttesüsteemi puhul.