KAN-therm: Kuidas mõjutab pinnakate soojusülekannet?
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Kuidas mõjutab pinnakate soojusülekannet?

Selleks, et pinnasüsteem saavutaks maksimaalse võimsuse, tuleb see viimistleda materjalidega, mille soojustakistus on võimalikult väike. Eeldatavalt ei peaks sideaine ja fassaadikatte jaoks määratletud soojustakistus R olema kõrgem kui R = 0,15 m2K/W. Parim viimistlusmaterjal põrandasüsteemi puhul on keraamilised või kiviplaadid.

Alljärgnevas tabelis on kokkuvõtvalt toodud näited soojustakistuse väärtuste kohta erinevate põrandakattematerjalide puhul.

Pinnakütte- ja jahutussüsteemi projekteerimisel, eriti põrandasüsteemi puhul, tuleb arvestada põrandavoodri tüübiga, kuna see kiht määrab ära soojuse ülekande ruumi ning mõjutab põrandapinna temperatuuri ning kütte- või jahutusvõimsust.

Nii voodritel kui ka kõigil aktiivsete kütte-/jahutuspindade viimistlemiseks kasutatud materjalidel, eelkõige küttepindade puhul, peavad olema ametlikud märgised, et nende kasutamine koos pinnakütte- ja jahutussüsteemidega on heaks kiidetud. Näited heakskiidetud märgiste kohta on toodud allpool.

Erilist tähelepanu nõuab puitvooder. Puidust parkett- või mosaiikpõranda niiskussisaldus ei tohi selle paigaldamise ajal ületada 8-9%. Sellisel juhul on oluline teada ka maksimaalset võimalikku temperatuuri, mis võib tekkida sellel pinnal, millele puitvooder paigaldatakse. Soovitatav on säilitada pinnal temperatuuri mitte rohkem kui 29 °C, kuid kõige parem on pidada kasutustingimuste osas nõu voodri tootjaga. Puidust põrandavoodrit ei soovitata kasutada niinimetatud piirialadel, kus pinna temperatuur võib ületada voodri jaoks soovitatud piirid.