KAN-therm: ultraPRESS about us
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


ultraPRESS about us

Publisher Date/Number Name File size
2011
Kwartalnik Onninen IV/2011 Instalacje KAN-therm  w obiektach Euro 2012  1536 KB
Polski Instalator 12/2011 System złaczek KAN-therm ultraPRESS 97 KB
Magazyn Instalatora ABC 11/2011 Ogrzewanie płaszczyznowe KAN 254 KB
InstalReporter 10/2011 Rury tworzywowe w instalacjach KAN-therm  664 KB
Systemy Instalacyjne 10/2011 Nowe złączki KAN-therm ultraPRESS  365 KB
Biuletyn Tadmar III/2011 Nowe złączki KAN-therm ultraPRESS  361 KB
Polski Instalator 10/2011 Nowości jesienne KAN-therm  171 KB
Kwartalnik Onninen III/2011 Jesienne nowości systemu KAN-therm  506 KB
Magazyn Instalatora 6-7/2011 Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych 210 KB
Polski Instalator 06/2011 Nowe złączki systemu KAN-therm ultraPRESS 116 KB
Kwartalnik Onninen II/2011 Nowe złączki w systemie KAN-therm  ultraPRESS 658 KB
InstalReporter 06/2011 Bezpieczniejsze, precyzyjniejsze. Nowe złączki w systemie KAN-therm  ultraPRESS  309 KB
Rynek Instalacyjny  06/2011 Nowe złączki KAN-therm ultraPRESS  110 KB
InstalReporter 05/2011 Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania cz.2 1010 KB
InstalReporter 04/2011 Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania cz.1 288 KB
Magazyn Instalatora ABC 04/2011 System KAN-therm Push 261 KB
Biuletyn Tadmar II/2011 KAN-therm Push – sprawdzony system instalacyjny 707 KB
Administrator 03/2011 Modernizacja instalacji grzewczej 258 KB
Biuletyn Tadmar I/2011 Nowe rury PE-RT w ogrzewaniu płaszczyznowym KAN-therm  535 KB
Kwartalnik Onninen I/2011 KAN-therm Push – sprawdzony system instalacyjny 642 KB
2010
Magazyn Instalatora 12/2010 Ring - Ogrzewanie płaszczyznowe - KAN-therm Blue Floor  435 KB
Kwartalnik Onninen IV/2010 Nowości Systemu KAN-therm  492 KB
Rynek Instalacyjny  12/2010 Rury grzewcze PE-RT KAN-therm  299 KB
InstalReporter 11/2010 Rury PE-RT w ogrzewaniu płaszczyznowym KAN-therm  643 KB
Magazyn Instalatora ABC 10/2010 Ogrzewanie płaszyznowe KAN-therm  192 KB
Kwartalnik Onninen III/2010 Multisystem instalacyjny KAN-therm  666 KB
Polski Instalator 10/2010 Przegląd - Ogrzewanie płaszczyznowe KAN-therm  67 KB
Magazyn Instalatora  7-8/2010 Ring - Systemy instalacyjne - system KAN-therm  Push 236 KB
Magazyn Instalatora ABC 6/2010 Rozdzielacze KAN-therm  265 KB
Polski Instalator 4/2010 KAN zaprasza do Poznania 190 KB
KWD-globalpipe 355 / 30.04.2010 New production line of KAN-therm polyethylene pipes – succesfull with PE-RT pipes 212 KB
Kwartalnik Onninen II/2010 Co nowego w systemie KAN-therm? 430 KB
Polski Instalator 1/2010 KAN-therm - nowa linia produkcyjna rur polietylenowych 316 KB
Kwartalnik Onninen I/2010 Nowa linia produkcyjna rur KAN-therm  446 KB