KAN-therm: ÜhendustehnoloogiaÜhendustehnoloogia


Enne torude paigaldamist peavad nad läbima töötlusprotsessi - valtsimise. Seda saab teha kaht meetodit kasutades:

  • rullides - torusein surutakse rullikute vahele (materjali deformeerimine)
  • lõigates - torusein lõigatakse ringikujuliselt (materjali eemaldamine)
Üldised paigalduse etapid valtsitud ühenduste koostele

Allpool on nimekiri etappidest, mis tuleb valtsitud ühenduste kokkupanekul läbi teha. Kui mõne mudeli puhul on nõutud lisategevused, leiate need vastavatest peatükkidest.
 
System KAN-therm Groove

Kontrollige torude otsi ja valmistage nad ette: Tihenduse optimaalse kvaliteedi tagamiseks ei tohi toruotste väliskihil olla mõlke, mügaraid, rullimismärke ega teisi pinnadefekte, näiteks lahtine värv, katlakivi, tolm, laastud, määre või rooste.
 
System KAN-therm Groove

Kontrollige tihendit: Veenduge, et kaasas olev tihend on ettenähtud kasutuse jaoks sobiv. Joone värv määrab tihendi tüübi.
 
System KAN-therm Groove

Määrige tihend. Toru ja ühenduste montaaži sisestamise hõlbustamiseks ilma kokkusurumiseta, kandke tihendi servale ja tihendi väliskihile KAN-therm Groove´i pakkumises saadaolevat määret. Kasutada võib ka muid sobivaid määrdeaineid kui neil ei ole omadusi, mis võivad tihendit kahjustada.
 
System KAN-therm Groove

Paigaldage tihend. ZPaigaldage tihend toru ühte otsa nii, et toru ots oleks nähtav. Ükski tihendi osa ei tohi sellest toru otsast üle ulatuda.
 
System KAN-therm Groove

Ühendage teine toru: sobitage kaks ühendatavat toruotsa kokku. Libistage tihend otstele ja joondage see ühendatud torude soonte vahele. Ükski tihendi osa ei tohi toru soontesse siseneda.
 
System KAN-therm Groove

Paigaldage ühendus: Alustage kokkupanekut ühenduse eraldatud korpuse osadega.
 
System KAN-therm Groove

Keerake mõlemaid ühenduse pooli: Kinnitage mõlemad pooled üheaegselt. Kontrollige, et ühenduse võtmed kinnituksid soontesse.
 
System KAN-therm Groove

Sisestage poldid ja pange mutrid peale: Sisestage kõik poldid ja pingutage mutrid käsitsi. Veenduge, et poldi ovaalne pea on ühenduse kattes poldi avasse lukustatud.
 
System KAN-therm Groove

Pingutage mutrid. Pingutage mutreid vaheldumisi ja võrdselt, kuni poltide otsad kokku saavad ning metalli puutuvad kokku. Pingutage mutreid veel veerandi võrra ühe poolpöördeni, veendumaks, et poldid ja mutrid on tihedalt ja kindlalt kinni. Dünamomeetrilise võtme kasutamine ei ole nõutud.
 


Ääriku adapteritele, sadulliitmikele ja „wildcat” ühendustele. Pingutage mutrid. Poldid ja mutrid peavad alati olema pingutatud nõutud pöördemomendiga, kasutades dünamomeetrilist võtit. Tavaliselt võib poldi otste vahel näha vahesid pärast seda kui poldid ja mutrid on täielikult pingutatud. Poldi otste vahed peaksid mõlemal ühenduse küljel olema võrdsed
 

 

ETTEVAATUST! Poltide ja mutrite ebaühtlane pingutamine võib tekitada tihendi kokkusurumist, põhjustades kohese või hilisema lekke. Kui kasutatakse löökvõtit, võib mutrite liigne pingutamine kahjustada polti või ühendust.