KAN-therm: ÜhendustehnoloogiaÜhendustehnoloogia

Süsteemi KAN-therm Copper paigaldamine põhineb M-pressprofiiliga pressühendustehnoloogial. Selle eelised:

  • saavutatakse kolme punktiga surve rõngastihendi abil, mis tagab tihendi nõuetekohase deformeerumise ja torupinna vastas püsimise,

  • täielik sulgemine, mille korral rõngastihendi fikseerimiseks surutakse liitmiku serv torupinna vastu: see takistab mustuse tungimist ühenduse sisse, tagab tihendi loomuliku mehaanilise kaitse ja liitekoha mehaanilise tugevdamise,

  • tihendi seisukorra kontrollimine rõngastihendi pesa kuju järgi liitmiku serva lähedal.

Liitmike ehitus


System KAN-therm Copper

1. Torude lõikamine

Lõigake toru selle telje suhtes risti, kasutades rull-lõikurit (lõige peab olema lõplik ilma lõigatud toruosade mahamurdmiseta). Lubatud on kasutada teisi tööriistu tingimusel, et lõige on telje suhtes risti ja et lõike ääred ei ole kahjustatud (murdumine, materjalikadu ja muud toru ristlõike deformatsioonid). Keelatud on kasutada tööriistu, mis tekitavad suures koguses kuumust, nt leegiheitjad, nurgalihvijad jneSystem KAN-therm Copper

2. Toruäärte töötlus

Kasutage käsifaasilõikurit (76,1 -108 mm läbimõõdu puhul: poolümar viil), rihveldage lõigatud toru ots seestpoolt välja  ja eemaldage mis tahes metallipuru, mis võib O-rõngastihendi paigalduse käigus kahjustuda.

System KAN-therm Copper

3. Kontroll 

Enne paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida, et O-rõngaid liitmikus visuaalselt kontrollida kahjustuste ning saastumise kohta (metallipuru või muud teravad objektid), mis võivad O-rõngaid kahjustada toru sisestamisel. Samuti on vaja veenduda, et kaugus lähedalpaiknevate liitmike vahel ei oleks väiksem kui lubatud dmin väärtus.

System KAN-therm Copper

4. Toru ja liitmiku paigaldamine

Enne pressimist tuleb toru sisestada liitmikku ettenähtud sügavusele (lubatud on kergelt pöörav liikumine). Õlide, rasvade ja määrete kasutamine toru sisestamise lihtsustamiseks on keelatud (lubatud on vesi või vees lahustuv seep - soovituslik  suruõhuga testimisel). 

System KAN-therm Copper

5. Toru liitmikku sisestamise sügavuse markeering  

Saavutamaks ühenduse õiget tugevust on vaja säilitada toru liitmikku sisestamise õiget sügavust A. Pärast toru liitmikku sisestamist nii kaugele, kui see läheb, märkige markeriga vajalik sisestuspikkus torule (või muhvita otsaga liitmikule). Pärast pressimist peab markeering olema liitmiku ääre kõrval nähtav Sisestussügavuse määramiseks kasutatakse ka spetsiaalseid malle, ilma, et seda tuleks liitmikuga võrrelda. Mitme ühenduse samaaegse kokkupaneku puhul (torude liitmikesse sisestamise põhimõttel), ette igale järgmist ühendust pressides, tuleb sisestussügavust kontrollida, vaadates markeriga torudele tehtud märke.

System KAN-therm Copper
6. Liitmike pressimine

Enne pressimisprotsessi käivitamist kontrollige tööriistade tõhusust. Soovitatakse kasutada süsteemiga KAN-therm Copper kaasasolevaid tööriistu ja klambreid. 

Valige alati õige lõua suurus vastava liiduse diameetri tarbeks. Lõuad tuleb liitmikule panna sellisel viisil, et neile tehtud süvend katab täpselt ala, milles O-rõngastihend liitmikus paikneb (liitmiku kumer osa). Kui presstangid on käivitatud, on pressimisprotsess automaatne ja seda ei saa katkestada. Juhul kui pressimisprotsess katkestatakse mingil põhjusel, tuleb ühendus lahti võtta (välja lõigata) ning teha uus õigel viisil.
Kui paigaldajal on presstangid ja klambrid, mis ei ole tarnitud koos süsteemiga KAN-therm Copper, tuleb nende kasutatavust kooskõlastada ettevõttega KAN-therm.

System KAN-therm Copper

7. 42-108 mm diameetriga liitmike pressimine. Tööriistade ettevalmistamine 

Suuremate diameetrite puhul (42 mm, 54 mm, 66,7 mm, 76.1 mm, 88,9 mm, 108 mm) kasutatakse erilisi neljaosalisi pealekinnitatavaid lõugu.
Lahtiolevad lõuad tuleb paigaldada liitmikule. Lõugadel on spetsiaalne soon, millesse tuleb paigutada liitmiku eenduv osa (vt O-rõngastihendi asukohta). 

System KAN-therm Copper

8. . Kui lõuad on õigel viisil liitmikule paigutatud, on nad valmis presstööriistaga ühendamiseks.

 

System KAN-therm Copper

9. Presstööriista ühilduvus lõugadega  

Tööriist tuleb ühendada lõugadega eelpaigaldatud, sobiva adapteriga. Oluline on tagada, et tööriist on  ühendatud lõugadega vastavalt tööriistaga kaasasolevatele juhenditele.
Lõugadega  presstangid võib ühenduse lõplikuks pressimiseks käivitada. 

System KAN-therm Copper

10. Pressimine

Kui presstangid on käivitatud, ei saa pressimisprotsessi katkestada. Juhul kui pressimisprotsess katkestatakse mingil põhjusel, tuleb ühendus lahti võtta (välja lõigata) ning teha uus õigel viisil. Pärast pressimist naaseb tööriist automaatselt algsesse asendisse. Presstangide (adapteri) varred tuleb siis lõugadest välja tõmmata. Lõugade liitmikult eemaldamiseks tuleb see uuesti avada (kui diameeter on 42-108 mm), ning siis lahti võtta. Lõugu tuleb hoida kohvrites suletud asendis. 

Paigalduskaugused

Vasktorud mille kasutamine on lubatud süsteemiga KAN-therm Copper

Ø [mm] A [mm] dmin [mm]
12 17 10
15 20 10
18 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
66,7 50 30
76,1 50 55
88,9 64 65
108 64 80