KAN-therm: Rakendamise vahemikRakendamise vahemik

 

Süsteem KAN-therm Push on ette nähtud hoonesiseste veevarustussüsteemide (sooja ja külma tarbevee) ja küttesüsteemide teostamiseks, eelkõige lokaalseteks jaotussüsteemideks mitmepereelamutes ja komplekseteks torusüsteemideks ühepereelamutes.

KAN-therm Push süsteemi tüüpilised tööparameetrid:

Tööparameetrid 

Torud PE-RT ja PE-Xc

Küttesüsteemid

(4 ja 5 kasutusklass vastavalt ISO 10508)

Sooja tarbevee süsteemid
(1 kasutusklass vastavalt ISO 10508)

T töö [°C]  80 60
T maksimaalne [°C] 90 80 90 80
T avarii [°C] 100 95 100 95
Töörõhk 6 baari-10 baari max 10 10 bar

 

Mittestandarsete kasutusalade korral palume võtta ühendust meie tehniliste nõustajatega.