KAN-therm: KAN-therm kollektorid
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm kollektorid

Pinnakütte paigaldamise peamine reegel põhineb läbivoolu takistuste ühtlustamisel üksikute toruspiraalide abil, et saada nõutav vee jaotus.

Seda on võimalik reguleerida:

  • reguleerklappide abil, mis paiknevad seeria 51A, 71A kollektorite alustalal,

  • reguleer-mõõdiklappidega (voolumõõdikutega) seeria 55A ja 75A kollektorite alustalal.

Pinnaküte on süsteem, mis töötab madalate parameetrite juures. Soojuskandja maksimaalne temperatuur ei tohiks ületada 55°C. Seoses sellega - kui pinnakütte toitub samast allikast kui tavalised radiaatorid, tuleb kasutada kohalikke või tsentraalseid segamissüsteeme.

Tsentraalseid segamissüsteeme kasutatakse siis, kui pinnaküte on planeeritud hoone erinevatele korrustele. Tavaliselt asuvad sellised süsteemid katlamajas, katla läheduses.

Kohapealsed segamissüsteemid: kasutatakse siis, kui pinnaküte on planeeritud ühe korruse piires. Süsteemid tuleb paigutada paigalduskappidesse, küttepaigaldiste lähedusse.

Seeriate 73A ja 77A kollektorid ühendatakse vahetult küttepaigaldistega ja kujutavad endast kohapealset segamissüsteemi. Kapillaartoruga termostaatpea kaitseb temperatuuri võimaliku tõusu eest ja võimaldab selle reguleerimist allapoole 55°C taset.