KAN-therm: Rakendamise vahemikRakendamise vahemik

Süsteem KAN-therm Push Platinum Süsteem KAN-therm Push on ette nähtud hoonesiseste veevarustussüsteemide (sooja ja külma tarbevee) ja küttesüsteemide teostamiseks, eelkõige lokaalseteks jaotussüsteemideks mitmepereelamutes ja komplekseteks torusüsteemideks ühepereelamutes.

 

Tüüpilised torusüsteemide tööparameetrid süsteemis KAN-therm Push Platinum:

Tööparameetrid  Torud PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

Küttesüsteemid
 

Sooja tarbevee süsteemid
 

T töö [°C]  80 60
T maksimaalne [°C]  90 80
T avarii [°C] 100 95
Töörõhk [bar] 10 bar 10 bar

 

 

Mittestandardsete kasutusalade korral palume võtta ühendust meie tehniliste nõustajatega (pärast kaardi ilmumist vali oma regiooni, et leida nõustajat).