KAN-therm: KonnektoridKonnektorid


Sistēmas KAN-therm Groove piederumi un savienotāji tiek izmantoti HVAC instalācijās, kā arī rūpniecības un ugunsdrošības instalācijās. Pateicoties augstākās kvalitātes kaļamā čuguna izmantošanai, tas raksturojamas ar augstu izturību pret temperatūru un darba spiedienu. Atkarībā no minētā ieguldījuma nepieciešamībām, savienotāji ir pieejami dažādās struktūrās:

Neelastīgs un augstas izturības neelastīgs savienotājs


System KAN-therm Groove

Elastīgs un augstas izturības elastīgs savienotājs


System KAN-therm Groove

Sistēmas KAN-therm Groove piedāvājumā ir pieejami ne tikai savienotāji, bet arī visu veidu piederumi. To uzbūve ir pielāgota savienojumiem, kuriem tiek izmantoti rievu savienojumi.

Locījumi, T veida elementi, reducētāji


System KAN-therm Groove
 

Armatūra

System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove

Filtri un izkliedētāji

System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove

Vārsti

System KAN-therm Groove

Informāciju par pilno piedāvājumu, lūdzu, skatiet sistēmas System KAN-therm Groove katalogā.

Paplākšņu materiāli

EPDM (etilēnpropilēna kaučuks)

EPDM savienojums tiek uzskatīts par visūdensizturīgākais pašlaik pieejamais elastomērs. Paplāksnes, kas izgatavotas no šī materiāla, parasti tiek izmantotas tādās sistēmās kā aukstā un karstā ūdens sistēmas (līdz 110 °C), ūdens ar skābi, dejonizēta ūdens un jūras ūdens sistēmās. EPDM savienojums nav piemērots izmantošanai ar naftas produktiem, ogļūdeņražu šķīdinātājiem un aromātiskajiem ogļūdeņražiem. Savienojuma līmenis Krāsu kods Lietošanas ieteikumi Maksimālais temperatūras diapazons

EPDM E

Zaļa sloksne

Piemērots aukstam un karstam ūdenim līdz + 110 °C, ūdens un skābes sajaukumam, hlorētam ūdenim, jūras ūdenim un kanalizācijas ūdenim, kā arī šķīdinātām skābēm un saspiestam gaisam bez eļļas satura. Neizmantojiet ar naftas eļļām, minerāleļļām, šķīdinātājiem un aromātiskajiem ogļūdeņražiem.

NO -34 °C
LĪDZ +110 °C

Brīdinājums! EPDM gumijas paplāksnes, kas ir paredzētas ūdens padeves pakalpojumiem, nav ieteicams izmantot tvaika sistēmās, ja vien savienotāji vai komponenti neatrodas vietās, kur iespējams bieži nomainīt paplāksnes. Nepareiza paplāksnes un maisījuma izvēle var izraisīt noplūdi vai darbības kļūmi, kuras rezultātā var rasties personiskie vai īpašuma bojājumi. Paplāksnes nedrīkst pakļaut temperatūrai, kas pārsniedz nominālās vērtības.

NBR, BUNA N un nitrils

Tie visi ir viena akrilonitrila (ACN) un butadiēna kopolimēri, kam ir raksturīga pretestība pret hidrauliskajiem šķidrumiem, smēreļļām, zobratu eļļām un citiem nepolāriem naftas savienojumiem, kā arī ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 65 °C. NBR ir zema pretestība pret karstu ūdeni un tvaiku.

T tipa NBR savienojums ir ražots, pamatojoties uz ASTM D2000 standartu, un pārsniedz AWWA C606 standartu. T tips ir vispārējas lietošanas savienojums ar vidēju ACN līmeni

Paplākšņu veidi

Paplākšņu pareiza izvēle ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu rievoto savienojumu, atloka adapteru un armatūras optimālu darbību.
 
 

Sistēmas KAN-therm Groove savienotāji tiek izmantoti ar dažāda veida paplāksnēm: standarta, blīvētu atstarpju (perforētas), EP (ar galu aizsardzību) un FF (ātrās atlaišanas). Paplāksnes ar blīvētām atstarpēm ir saderīgas ar standarta paplāksnēm, un tās ir savstarpēji aizvietojamas. Vienmēr izmantojiet izvēlētajam savienotāja modelim atbilstošas paplāksnes.

Standarta paplāksnes nodrošina efektīvu izolāciju vakuumā līdz 0,34 bāriem, kas var rasties sistēmas iztukšošanas laikā. Ja notiek nepārtraukta darbība un spiediens ir zemāks par 0,34 bāriem, ieteicams izmantot EP paplāksnes (ar galu aizsardzību) kopā ar neelastīgiem savienotājiem. Lai iegūtu specifiskus ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar KAN tehnisko nodaļu.

Sausajām ugunsdrošības sistēmām un lietošanai dzesēšanā ietiecams izmantot blīvētu atstarpju E veida paplāksnes, kuras nosedz atstarpi starp caurulēm un paplāksnes dobumu. Tas novērsīs atlikušā šķidruma iekļūšanu dobumos un sasalšanu, kad samazināsies temperatūra. Sauso cauruļu, saldēšanas vakkuma lietošanai ieteicams izmantot neelastīgos savienotājus. Samazinošos savienotājus šajos gadījumos lietot nav ieteicams.
 

 

PIEZĪME. . Ja lietojat sausās un dzesēšanas sistēmas, neizmantojiet standarta smērvielas. Tā vietā ieteicams izmantot smērvielas uz silikona bāzes, kuras nesatur naftu.


Lai novērstu paplāksnes saspiešanu (bojāšanu), montāžas laikā ieteicams izmantot KAN-therm Groove piedāvājumā pieejamo smērvielu. Pietiek uzklāt plānu kārtu smērvielas ārējai paplāksnes sienai, paplāksnes malai un izolētā elementa ietvara iekšpusei. Smērviela ir pieejama tvertnēs, kuru tilpums ir 450 vai 900 grami. Tai ir NSF/ANSI 61 sertifikāts.

Detalizēta informācija par paplākšņu veidiem un to pielietojumu ir pieejama sistēmas KAN-therm Groove katalogā.