KAN-therm: TootevalikTootevalik

Süsteem KAN-therm kujutab endast komplekset paigaldiste multisüsteemi, mis on mõeldud hoonesiseste veevarustus-, kütte- ja tehnoloogiliste süsteemide ehitamiseks. See koosneb kaasaegsetest, üksteist täiendavatest tehnilistest lahendustest, mis erinevad torude ja liitmike materjalide ja liitmistehnika teostamise poolest.

KAN-therm veevarustussüsteeme (tehismaterjalist ja metallist) kasutatakse sanitaar- ja küttetehnikas elamuehituses, ühiskondlikes ja tööstushoonetes, nii uute investeeringute puhul kui ka moderniseeritavatel objektidel.

Süsteemi KAN-therm materjalide kõrge kvaliteet tagab kõikide paigaldiste pikaajalise ja häireteta töö.

Süsteem KAN-therm koostisse kuuluvad:

  • kõrgekvaliteetsest polüetüleenist ja polüpropüleenist ja terasest torud,
  • kompleksne süsteemiliitmike valik efektiivsete ja kiirete ühendamissüsteemidega,
  • rikkalik valik tarvikuid (kollektorid, paigalduskapid, armatuur),
  • vastupidavad ja ohutud tööriistad. 

Olenevalt paigaldise liigist, suurusest ja eripärast pakub Süsteem KAN-therm järgmisi süsteeme:

 

Kütte- ja jahutussüsteemid ja Tarbeveesüsteemid

 

Põrandakütte ja -jahutussüsteemid

 

Seinakütte ja -jahutussüsteemid

 

Välispinna kütte ja -jahutussüsteemid

 

Sprinklersüsteemid

 

Süsteemid tehnoloogilisteks ja tööstusrakendusteks

Sobiva süsteemi valiku eesmärgil vaata KAN-therm süsteemide kasutusalade tabelit KAN-therm süsteeme võib kasutada järgmiste paigaldiste monteerimiseks:

Kütte- ja jahutussüsteemid

Külma ja sooja tarbevee süsteemid

Põrandakütte- ja jahutussüsteemid 

Seinakütte- ja jahutussüsteemid 

Välispindade kütte- ja jahutussüsteemid

Sprinklersüsteemid

Tehnoloogilised ja tööstuslikud torusüsteemid 

 

 

 

 

 

< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://ee.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://ee.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://ee.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);